Vacature Zorgvrijwilligers

Zorgvrijwilligers in s-Gravenzande

Bedevaarten

Samen Onderweg zijn

Verkort beleidsplan Stichting Bedevaarten Westland -2021-2024

Vooraf
De activiteiten van de Stichting Bedevaarten Westland, afgekort SBW, zijn er op gericht om met instemming van het Pastoraal team Westland van de parochiefederatie Sint Franciscus 'tussen duin en tuin' bedevaarten te organiseren. Evenals, in het werkgebied van de parochiefederatie, informatie geven over bedevaarten en pelgrimeren en andere praktische hulp aan mensen die aan een bedevaart deelnemen of dit overwegen. De stichting is op 18 augustus 2010 voor onbepaalde tijd opgericht, dient het algemeen belang en kent geen winstoogmerk. Ingeval van een eventuele ontbinding en vereffening van de stichting komt een eventueel batig saldo ten goede aan een doel dat in overeenstemming is met het doel van de stichting.

SBW organiseert bedevaartreizen naar bedevaartplaatsen zowel in Nederland als daarbuiten en verzorgt daarvoor, met de inzet van contactpersonen in de afzonderlijke parochies, informatiebijeenkomsten binnen de parochiefederatie. Daarnaast stelt SBW jaarlijks een bedevaartkalender op, ontwikkelt en verspreidt informatie en foldermateriaal, onderhoudt een website en brengt elke maand een digitale nieuwsbrief uit.

Naast het organiseren van bedevaarten en het geven van informatie biedt SBW aan pelgrims o.a. praktische ondersteuning in de vorm van administratieve ondersteuning bij inschrijving en het begeleiden van pelgrims die aangewezen zijn op enige vorm van zorg tijdens een bedevaart.
Zowel het organiseren van de bedevaarten als de informatievoorziening als de praktische ondersteuning aan pelgrims die aan een bedevaart deelnemen of overwegen dit te gaan doen ligt in handen van bekwame en gemotiveerde vrijwilligers die daarvoor geen financiële beloning voor ontvangen.
Zowel bestuurders als de contactpersonen in de parochies als zorgvrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden geen financiële beloning. Je inzetten voor het werk van SBW geschiedt geheel op vrijwillige basis. De inkomsten van SBW uit donaties, giften en bijdragen uit goede doelen fondsen komen in z'n geheel ten goede aan pelgrims die aan een bedevaart deelnemen of overwegen dit te gaan doen.

Strategie
SBW wil zich ook in de periode 2021-2024 blijven inspannen om een organisatie te zijn die gedragen wordt door vrijwilligers en de Westlandse geloofsgemeenschappen, om bedevaarten mogelijk te maken en te verzorgen en zo bijdragen aan de instandhouding en opbouw van een gezonde geloofsgemeenschap(pen) in het Westland. Tegelijkertijd bijdragend aan de persoonlijke/individuele geloofsbeleving/groei van pelgrims die daarnaar op zoek zijn.

Hiervoor onderzoekt SBW of de werkzaamheden die samenhangen met het secretariaat en of financiële administratie onder verantwoordelijkheid van de huidige bestuursleden op een andere wijze dan nu kunnen dan wel moeten worden belegd. Om in de toekomst verantwoord en veilig op bedevaart te kunnen blijven gaan is het noodzakelijk dat de vacatures in het netwerk van CP worden vervuld. Hiervoor doet SBW een beroep op de medewerking en betrokkenheid van het pastoraal team en parochiebesturen van de parochiefederatie.


Jaarlijks stelt SBW, veelal in samenwerking met andere groepen die bedevaarten verzorgen, een bedevaartkalender op en publiceert deze op haar website. Zowel jaarlijks terugkerende bedevaarten als nieuwe initiatieven worden in steeds belangrijkere mate langs digitale weg onder de aandacht van pelgrims en vrijwilligers gebracht. Maar ook zijn op de website uitgebreide verslagen te vinden van recente en in het verleden gehouden bedevaarten. SBW spant zich in om tijdens een bedevaart of onmiddellijk na een bedevaart het thuisfront via de website te informeren over de belevenissen en ervaringen tijdens een bedevaart.Functie:zorgvrijwilliger
Startdatum:14-12-2023
Ervaring:Ervaren
Educatielevel:HBO
Contracttype:Vrijwilliger
Salaris:onbekend – onbekend
Uren per week:1 – 40

Heb je interesse in deze vacature en wil je graag op deze functie solliciteren? Neem dan contact op met Stichting Bedevaarten Westland via onbekend of onbekend. Of bezoek hun website onbekend.

Deel de vacature:

Redactie Hoek van Hollandkrant

Leuk dat je een van de recent geplaatste vacatures hebt geopend via de hoek-van-hollandkrant. Hopelijk vind je een baan die bij je past en waar je gelukkig van wordt!

  1. Vacatures Hoek van Holland
  2. Zorgvrijwilligers Stichting Bedevaarten Westland 14-12-2023

Bekijk ook andere vacatures