Vacature Projectmedewerkers

Projectmedewerkers in s-Gravenzande

Senior adviseur ESF-subsidies

Word jij onze ESF-expert? Coördineer, adviseer en optimaliseer ESF-subsidies in onze dynamische organisatie!

Voor ons subsidiebureau zijn we op zoek naar een nieuwe senior adviseur met coördinerende taken. Je komt te werken in een heel fijn team met twee parttime projectmedewerkers en een teammanager. Het subsidiebureau valt onder de afdeling Strategisch Accountmanagement (SAM) en is onderdeel van Den Haag Werkt. Het subsidiebureau heeft de opdracht om de ESF-fondsen zo optimaal mogelijk te benutten voor de arbeidsmarktregio Haaglanden.

De gemeente Den Haag is centrumgemeente van de gemeenten Delft, Rijswijk, Westland en Midden-Delfland en dient namens de arbeidsmarktregio de subsidieaanvragen in bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het aanvragen en verantwoorden van subsidies is een veelomvattend en uiterst nauwkeurig proces, waar verschillende partijen bij betrokken zijn. Om dit proces beter te stroomlijnen en meer zichtbaar te worden binnen de organisatie, zijn we bezig om de uitvoering meer te betrekken bij de verantwoordingsopgave. Vanwege de pensionering van onze huidige subsidieadviseur zijn we voor deze werkzaamheden op zoek naar een nieuwe collega.

Wat ga je doen?

De adviseur van het subsidiebureau bereidt procedureel en inhoudelijk subsidieaanvragen, eindafrekeningen en subsidieverantwoordingen voor binnen het kader van de Europese-, Rijks- en overige voorschriften. Daarbij ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van het subsidiebureau en zorg je voor de werkverdeling in afstemming met de 2 projectmedewerkers en de dagelijkse aansturing. Je ondersteunt de teammanager van SAM die de personele verantwoordelijkheid draagt, zodat de werkzaamheden waar jij verantwoordelijk voor bent volgens planning en protocol verlopen. Daarnaast fungeer je als eerste aanspreekpunt voor de regiogemeente, de G4 en het Ministerie.

Tot je taken behoren verder:

 • Onderzoeken subsidiemogelijkheden passen bij het taakveld

Je zoekt actief naar fondsen- en subsidiemogelijkheden, onderhoudt contacten met fondsen- en subsidieverstrekkers en voert op verzoek een haalbaarheidsonderzoek uit naar de mate waarin kan worden voldaan aan de subsidie (ESF)-regelgeving.


 • Voorbereiden, opstellen en indienen subsidieaanvraag

Je stelt de subsidieaanvraag op en na goedkeuring door het Managementteam DHW, dien je deze in bij het Ministerie van SZW aan de hand van de beschikbare formulieren van het ministerie. Hiervoor verstrek je intern de formats voor de aan te leveren gegevens die je vervolgens toetst en verwerkt tot een ESF-aanvraag.

Je weet welke data nodig zijn en kan deze op een juiste wijze uit de systemen (laten) halen.


 • De uitvoering helpen bij het Inrichten van de subsidieadministratie

Je helpt de uitvoering om tot een gedegen en efficiënte subsidieadministratie te komen volgens de vereisten van het ministerie, nadat de subsidieaanvraag is goedgekeurd door het ministerie. Hieruit haal je relevante sturings- en verantwoordingsinformatie.


 • Monitoring van de prestaties

Je monitort en bespreekt de prestaties met de afdeling of de verantwoordelijke zowel bij de eindverantwoording als de tussentijdse toets. Dit is belangrijk om te bepalen welke interventie eventueel kan worden toegepast.


 • Voorbereiden, opstellen en indienen eindverantwoording

Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden, opstellen en indienen van de eindverantwoording na het verstrijken van de subsidieperiode. Je dient de eindverantwoording in bij het ministerie.


 • Aanspreekpunt bij controle/subsidieverantwoording door subsidieverstrekker

Je bent aanspreekpunt voor de subsidieverstrekker bij de controle op de ingediende eindverantwoording, waarbij zowel de doelmatigheid als de rechtmatigheid wordt gecontroleerd.


 • Beoordelen en advisering subsidievaststelling

Je beoordeelt en adviseert over de bevindingen richting het ministerie over het conceptrapport die is opgesteld door de controlerende instantie.


 • Evaluatie en archivering projectadministratie

Je evalueert in samenspraak met de lijnorganisatie het doorlopen subsidieproces en de bevindingen na de subsidievaststelling. Je stelt eventuele verbeterpunten voor en draagt zorg voor een adequate archivering.


Algehele advisering, overige taken, hieronder kan worden verstaan:

v Het geven van voorlichting aan de afdelingen/verantwoordelijke over de subsidiecriteria;

v Het signaleren van relevante interne en externe ontwikkelingen en knelpunten op gebied van (ESF-)subsidiebeleid en deze tijdig procesmatig borgen;

Wat vragen wij?

Voor deze functie is het van belang dat uit je werkervaring blijkt dat je het afgelopen jaren expertise hebt opgebouwd in het aanvragen en verantwoorden van middelen uit het ESF. Je beschikt over realisatiekracht om de doelen te realiseren en te bepalen. Je bent kritisch, gaat project- en procesmatig te werk, brengt structuur aan je zorgt ervoor dat jij een verbeterslag doorvoert.

Je brengt energie, motivatie en een frisse blik mee. Jij werkt goed samen met allerlei mensen op verschillende niveaus, handelt strategisch en bent omgevingsbewust. Jij bent vooruitstrevend en innovatief, geeft gevraagd en ongevraagd advies en gebruikt hierbij jouw inventiviteit en overtuigingskracht.

Daarnaast bent je creatief in het bedenken van oplossingen en verbeteringen en je zet je goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in om jouw mening helder te verwoorden. Je wilt resultaat boeken, daarom maak je altijd heldere afspraken en ben je alert op de relatie.


Verder beschik je over:

 • wo werk/ denkniveau;
 • Aantoonbare actuele werkervaring in relatie tot ESF-subsidies (minimaal 5 jaar)
 • Aantoonbare werkervaring
 • Kennis van het ESF
 • Kennis en/of affiniteit met de doelgroep en producten en diensten van het sociaal domein;

Wat bieden wij?

 • een 32-36-urige werkweek met een salaris van minimaal €4.020,- en maximaal €5.725,- per maand (schaal 11) op basis van een volledige (36-urige) werkweek;
 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 12 maanden. Daarna is er een mogelijkheid tot verlenging of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • ruimte om compensatieverlof op te bouwen;
 • diverse opleidings- en ontwikkelmogelijkheden;
 • een individueel keuzebudget (IKB) ter waarde van 17,05% bovenop je salaris, dat je naar keuze kunt inzetten voor bijvoorbeeld extra verlof of salaris;
 • De ruimte om jouw optimale werk- en privébalans te vinden: Er zijn diverse voorzieningen mogelijk.
 • opname in het ABP-pensioenfonds en een maandelijkse bijdrage aan je zorgverzekering
 • deelname aan verschillende medewerkersnetwerken zoals JongDenHaag, een netwerk voor jonge en zich jong voelende medewerkers die de organisatie, stad en elkaar beter willen leren kennen. Iedere maand zijn er verschillende activiteiten;
 • en nog veel meer, bekijk onze overige arbeidsvoorwaarden .

De dienst SZW

De dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW) heeft ongeveer 4000 medewerkers (inclusief doelgroep collega's) in dienst en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet (o.a. verstrekking bijstandsuitkeringen), Wet sociale werkvoorziening, de nieuwe Wet Inburgering, schuldhulpverlening en het gemeentelijk minimabeleid. De dienst SZW bestaat uit de directies Inkomen, Participatie en Voorzieningen (IPV), Den Haag Werkt (DHW) en Dienstverlening & Kwaliteit (D&K). SZW begeleidt burgers naar werk, biedt ondersteuning en voorzieningen om mee te doen in de samenleving en verstrekt financiële bijstand voor mensen met een laag inkomen.


Den Haag Werkt staat voor 'een werkkans voor iedereen'. Elke dag creëren we werkkansen voor Hagenaars die een steun in de rug nodig hebben. Dat is onze belangrijkste taak. Het resultaat waar we voor gaan is een inclusieve arbeidsmarkt waar voor iedereen een plek is om naar vermogen mee te doen. Voor het behalen van dit resultaat spelen diverse (Europese) fondsen en subsidies als financieringsbron een belangrijke rol. De Subsidieregeling ESF (Europees Sociaal Fonds) is bestemd om activiteiten te financieren die erop gericht zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te versterken en hen te helpen bij hun zoektocht naar een baan en het vergroten van hun maatschappelijke kansen.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met , Subsidie coördinator, op telefoonnummer: .


Voor vragen over de procedure kan je contact opnemen met Marit van Egdom, teammanager Strategisch Accountmanagement, op telefoonnummer:
Functie:projectmedewerker
Startdatum:29-11-2023
Ervaring:Ervaren
Educatielevel:WO
Contracttype:Tijdelijk
Salaris:4020 – 5725
Uren per week:1 – 40

Heb je interesse in deze vacature en wil je graag op deze functie solliciteren? Neem dan contact op met Werken voor Den Haag via onbekend of onbekend. Of bezoek hun website onbekend.

Deel de vacature:

Redactie Hoek van Hollandkrant

Leuk dat je een van de recent geplaatste vacatures hebt geopend via de hoek-van-hollandkrant. Hopelijk vind je een baan die bij je past en waar je gelukkig van wordt!

 1. Vacatures Hoek van Holland
 2. Projectmedewerkers Werken voor Den Haag 29-11-2023

Bekijk ook andere vacatures